Kategorier
Juridik

Arvstvist blir löst

Det kan vara känsligt när ett arv ska delas ut. Plötsligt visas sidor som varit dolda hos nära och kära. Då är det skönt att man kan få hjälp med arvstvist.

Eriks mamma hade gått bort och familjen skulle träffas för att tömma huset och dela upp alla saker som fanns där. Inget testamente var skrivet så det var arvslotten som gällde. Ingen hade förväntat sig att det skulle bli några problem. Familjen hade starka band till varandra och umgicks regelbundet.

Alla var på plats och allt började lugnt och taktfullt. De fikade tillsammans och pratade om mamma, mormor och saker som de mindes att hon sagt och gjort. Det var först efter lunch som det började hetta till. Några av släktklenoderna skulle delas upp och där var de inte alls överens. Alla ville ha allt. Plötsligt stod de och skrek åt varandra på ett sätt som ingen gjort förr. Det var dags att ta hjälp, det insåg de alla.

En oväntad arvstvist

Ingen hade väntat sig detta kaos och alla var dock överens om att de behövde anlita en advokat som specialiserat sig på arvstvist. De blev rekommenderade en advokat av en avlägsen släkting och senare träffades alla för ett möte. Advokaten fick rätten att gå igenom mammans alla tillgångar och dela upp dem enligt lagen. 

Det var en gedigen process då det fanns många ägodelar och annat som skulle gås igenom. Till sist blev det ändå klart och ett möte ägde rum då advokaten delade ut det som var och en skulle ha. Alla kände en stor lättnad. Även om de inte fick allt de ville så var uppdelningen rättvis. Ingen hade velat bråka men alla känslor hade tagit över och det blev kaos. Det tog inte lång tid innan de alla var sams igen.

Mer information för dig kan du hitta på webbsida: arvstvist.se

Kategorier
Juridik

Så kan du skydda dig från våldtäkt

Det är inte alls lätt att veta om det på förhand, och när det väl händer så är det lätt att bli paralyserad. Vad kan du göra för att skydda dig mot våldtäkt?

Det är aldrig offrets fel. Det är något som inte kan sägas tillräckligt många gånger. Det behövs en global förändring i människans attityd till andra människor för att det ska kunna bli en skillnad, och för att våldtäkterna ska sluta. Men än så länge, så är det inte möjligt. Därför är det viktigt att lära känna sin miljö, och skydda sig så gott man kan. Våldtäkt är vanligt, till och inom familjen.

Hur kan du säga ifrån när en person som du trodde att du kunde lita på plötsligt gör närmanden som du inte är bekväm med? Det första du kan göra är att säga ifrån. Var tydlig, skratta inte, eller fnissa. Personen kan ta det som en uppmuntran. Snäs ifrån om det behövs. Om det inte fungerar, så hota med att du kommer att berätta för alla vad som just hände.

En familjemedlem som utsätter dig för våldtäkt

En våldtäktsman blir ofta skrämd av personer som hotar att avslöja dem. De vill inte att någon annan ska veta vad som pågår. Därför är det viktigt att du, även om du är i chock, informerar andra om vad som händer. Om du kan, så lämna rummet på en gång, speciellt om ni är ensamma. Sök dig till platser där det är mycket folk och undvik att vara ensam med den här personen igen.

Om personen försöker hindra dig från att gå därifrån, så är det okej att skrika, och vägra gå med på hens villkor. Du kan behöva fightas tillbaka för att komma ur situationen. Berätta för andra som du litar på, familj och vänner, om vad som har hänt, så snart som möjligt. Även om personen förnekar att det har hänt, så bli inte modfälld.

Ta reda på mer genom att besöka: våldtäkt.com

Kategorier
Juridik

Anlita en boutredningsman

Då en person avlider så upphör denne inte att existera i juridisk mening förrän de anhöriga delat upp dennes dödsbo. Ett dödsbo är det samlade namnet på en avliden persons skulder och tillgångar och det som ofta gör delningen av detta svårt är det faktum att man som anhörig befinner sig mitt uppe i en annan process; nämligen i form av sorg. Kort sagt – är man nära anhörig – barn eller fru – till en avliden person så befinner man sig i en svår period av sorg och just där och då kan det vara svårt att ta tag i allt det praktiska som kommer med dödsfallet. Det som man måste göra är att man sammanställer en bouppteckning inom tre månader efter dödsfallet där alla skulder och alla tillgångar finns ned skrivna.

Vidare ska även hans dödsbo betala för begravningen och det som man brukar rekommendera är att man använder sig av extern hjälp vid delning av ett dödsbo. Helt enkelt av den anledningen att det blir enklare så; genom att kontakta eller låta Tingsrätten utse en boutredningsman så låter man ansvaret ligga på denne och man kan som anhörig och delägare till detta dödsbo istället lägga all sin kraft på att läka mentalt och sörja färdigt. En extern boutredningsman sköter allting som rör det dödsbo han representerar.

Avlider en person i Stockholm så kommer en extern boutredningsman att ta hand om alla skulder – betala räkningar, telefon, hyra, lån – och dessutom avveckla eventuella rörelser samt lösa eventuella tvister som den avlidne kan ha varit inblandad i. Vidare så kommer han även att se till att det finns pengar till begravning i detta dödsbo i Stockholm och där allt kring denna ceremoni ska betalas – blommor, kista, gravsten, annons till tidningen – och om det inte skulle finnas några pengar så kommer han att ansöka om medel hos Socialtjänsten; detta då samtliga svenskar har rätt till en begravning och ett värdigt avslut.

Som man kan se här så är det många praktiska göromål i ett lösa upp ett dödsbo och därför kan en extern boutredningsman vara den absolut bästa lösningen. Dels för att man som anhörig ska kunna sörja och ta hand om sig själv och dels också för att inte missa några detaljer som måste skötas om.

Ett skuldsatt dödsbo försätts i konkurs

Vi kan här säga att den avlidne personen i Stockholm genom åren dragit på sig stora skulder och där fordringsägarna står i kö för att få sina pengar. Det som kommer att ske här är att den externa boutredningsmannen försätter detta dödsbo i Stockholm i konkurs. Fordringsägarna kommer – med vissa undantag, exempelvis lån med säkringar – att tvingas inse att deras pengar inte kommer tillbaka då skulderna avskrivs. De kan således inte i efterhand söka upp mannen i Stockholms barn för att kräva pengar; skulder går nämligen inte arv i Sverige.