Kategorier
Säkerhet

Kameraövervakning i Stockholm

Kameraövervakning i Stockholm har två solklara fördelar. Dels förebygger övervakningen brott, och det gör det enklare att utreda de brott som ändå begås.

Att komma ut till sitt förråd och behöva se resterna av ett inbrott är naturligtvis ingenting kul. Värdefulla saker kan ha stulits. Sådant som kommer att kosta väldigt mycket pengar att ersätta. Sakerna kanske du aldrig mer får tillbaka, men du kanske ändå vill ha någon form av upprättelse. Därför gör du en polisanmälan.

En polisanmälan som ändå bara läggs ned i brist på bevis. Stockholmspolisen har nog inte resurser att bedriva ett sådant detektivarbete som krävs för att gå till botten med brottet. Om det inte är så att bovarna fångats på bar gärning – till exempel på film från en övervakningskamera.

Kameraövervakning – underskatta inte värdet

Det är just det som är fördelarna med kameraövervakning i Stockholm. Man hjälper polisen på många sätt genom att leverera god bevisning när ett brott – och framför allt de som begår brotten – har fångats på film. Då ökar också chanserna till identifiering, en fällande dom och i slutändan också någon form av upprättelse för dig som blev utsatt för brottet. Det värdet ska man inte underskatta.

Du kan dessutom hjälpa polisen på så sätt att brottet kanske inte ens skulle ha ägt rum om det var så att det var tydligt att det där förrådet var kameraövervakat. Kameror tenderar att ha en förebyggande effekt. Det finns med andra ord flera fördelar med att rigga upp kameror kring områden du vill vara försiktig med.