Kategorier
Arbetsplats

Anpassa kontorsbelysning efter individen

Alla är vi olika, vi har olika vanor och vi föredrar olika saker. Det är också det som gör världen så unik på ett positivt sätt. Det här kan dock också ställa till det och speciellt om man ser till tillfällen då man måste jobba tillsammans i ett lag och där man således ska försöka ta hänsyn till allas egenheter, speciella egenskaper och få dessa att tillföra gruppen något och få den att producera bättre. Det här går att applicera till vilket hockey- eller fotbollslag som helst; men om vi ska dra paralleller till vardagen och till något som alla kan relatera till så handlar det om en vanlig arbetsplats. Chansen är här nämligen att du – liksom de allra flesta svenskar – tillhör ett arbete där ni jobbar i grupp och där ni gemensamt måste samarbeta för att nå de mål som ni satt upp, oavsett vilket arbete det handlar om.

För att göra detta så krävs det först och främst en skicklig arbetsledare som både är en duktig motivator, som är lyhörd och som kan förädla de egenskaper som finns i gruppen. En delikat balansgång där någon kanske får tvingas ta ett steg tillbaka för att någon annan ska kunna göra ett bättre jobb och där någon måste få ta mer plats då denne – helt enkelt – gör ett bättre jobb om han får vara precis som han är.

Ser man till ett vanligt kontor i Stockholm så blir detta väldigt tydligt. Alla där kommer att ha olika krav på exempelvis ljudnivå, man kommer att ha olika krav på hygienen och alla kommer att vilja påverka exempelvis den kontorsbelysning som finns i kontoret. Något som naturligtvis är omöjligt; alla kan inte få som de vill och här måste företagsledningen kompromissa fram en lösning som de flesta anställda kan känna sig nöjda med.

Gällande exempelvis ljud så finns det inte så mycket att göra utöver att lägga ut mattor och skaffa ett så kallat akustiktak; det kommet alltid att finnas ljud på ett kontor – datorer som surrar, folk som pratar och diskussioner med kunder. Här kan en kompromiss vara att företagsledningen ser till att det finns exempelvis hörlurar tillgängliga.

Kontorsbelysning genom bordslampor i Stockholm

Då det kommer till kontorsbelysning så är detta något som är enklare att anpassa efter varje individ, något som tyvärr dock är väldigt ovanligt. Det många gör här är att man använder sig av takarmaturer som man därefter har påslagna med samma starka ljusnivå hela tiden.

Här skulle man kanske hellre se till att kontorsbelysning bestämdes av de anställda på kontoret i Stockholm och ha en dämpande belysning från taket och istället låta varje individ använda sig av en bordslampa där de själva styr över ljusflödet. Kontorsbelysning kan i allra högsta grad skapa en bättre arbetsmiljö och är något som man med fördel kan låta individen ta hand om på egen hand.

Då det kommer till hygienen så har vi den största faran på ett kontor och ingenstans blir det så tydligt hur olika vi är som vi städning. Tipset här är att man utökar kontorsstädning och att man försöker få alla att acceptera att städningen i de olika båsen och ordningen där är något som är upp till var och en. De större ytorna – köket, toaletter och matrum – måste däremot vara skinande rena.