Kategorier
Bil

Nya bilar från en bilskrot i Stockholm

En bilskrot i Stockholm är en bils sista anhalt. Men samtidigt kan det vara början på en ny bil. För alla delar på en bil tar man om hand om på en bilskrot, för en miljövänlig och säker återvinning.

Om man säger att det kommer nya bilar från en bilskrot i Stockholm, betyder det då att en bilskrot säljer nya bilar? Nej, en bilskrot säljer inte nya bilar. Men det som blir kvar när man plockat bort allt som inte är metall och det som är miljöfarligt, då kan det som är kvar smältas ner och bli till nya bilar. Lite som bilarnas egna kretslopp på ett sätt. Det gör också att du som måste lämna din bil till en bilskrot kanske kan se det som mer positivt än du inledningsvis gör. För bilen kommer inte öka på sopberget utan istället spara in på jordens resurser.

Bilskrot som en viktig funktion

Innan det fanns någon bilskrot i landet så hände det att man bara ställde sin bil någonstans för att rosta bort. Det gjorde att det såg skräpigt ut i naturen, men värst av allt var att djur och människor kunde skada sig på bilvraken. Och att det som kom ur bilen och ner i grundvattnet, och naturen, inte var bra för någon varelse eller växt. När man istället började med bilskroten så blev det något positivt för alla parter. Man gav dessutom förr en slant för alla bilar som lämnades till bilskroten.